ترونه خون

عکس های توپ از برخورد با اراذل و اوباش تهران
نویسنده : ابوذر علی مرادی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٥
 
اجرای طرح دستگیری و جمع آوری اراذل و اوباش دوشنبه شب با حضور پرسنل نیروی انتظامی در مناطق مختلف تهران برگزار شد.
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
ما بقی عکس ها در ادامه مطلب.

 

جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir
 
جمع آوری اراذل و اوباش پایتخت ( تصویری) - www.taknaz.ir

 

 

 


 
 
 کد آهنگ دروغ بود از گروه بیسمارک

جدیدترین کد آهنگ